Bodó Csanád

A kutatócsoport vezetője, az ELTE Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet docense vagyok. Kutatásaim a nyelv és globalizáció összefüggéseiről szólnak különböző szociolingvisztikai kontextusokban (Moldvában, Ausztriában, Magyarországon és másutt).