Publikációk

2019

Krizsai Fruzsina – Szabó Gergely: “Az értelmezős szerkezet lehetséges kategorizációja beszélt nyelvi adatok alapján.” In Laczkó Krisztina és Tátrai Szilárd (szerk.): Kontextualizáció és metapragmatikai tudatosság. Budapest: Eötvös Collegium, p. 195-212. (PDF 178 KB)

Csanád Bodó, Gergely Szabó, Ráhel Katalin Turai: “Voices of masculinity: Men’s talk in Hungarian university dormitories”, Discourse & Society, 2019.  – VoicesofMasculinity_Bodoetal. (PDF 113 KB)

2018

‘Társas egyenlőtlenségek mindennapi társalgásokban és kutatásukban: a Budapesti Egyetemi Kollégiumi Korpusz’ fejezetek In: DOMBI Judit – FARKAS Judit – GÚTI Erika (szerk.) 2018 Aszimmetrikus kommunikáció – Aszimmetrikus viszonyok (PDF 7,8 MB)

BODÓ CSANÁD: Bevezető A Budapesti Egyetemi Kollégiumi Korpuszhoz ……… 331
TURAI KATALIN RÁHEL: Nemi jelentések konstrukciója a szexszel kapcsolatos megnyilatkozásokban …………………………………………………….. 346
SZABÓ GERGELY: A maszkulinitás konstrukciói kollégiumi társalgásokban ……… 366
KRESZTYANKÓ ANNAMÁRIA: Elképzelt cigány beszédmódok fiatalok társas interakcióiban …386
KOCSIS ZSUZSANNA: Nyelvi regiszterek megítélése és megjelenése budapesti kollégisták hétköznapi társalgásaiban ………………………………. 402
KRIZSAI FRUZSINA: Az értelmezős szerkezetről beszélt nyelvi adatok tükrében − „Teljesen elmebetegnek tűnik, de amúgy vágod, hogy izé lett, kognitív nyelvész”…………………………………..418
DÉR CSILLA ILONA: Hozzászólások a „Társas egyenlőtlenségek mindennapi társalgásokban és kutatásukban: A BEKK” c. workshop előadásaihoz ………………………………………………………………….. 435

2017
‘BEKK – Hogyan is beszélnek Budapesten?’ műhely fejezetei  In: BENŐ Attila – FAZAKAS Noémi szerk. 2017 Élőnyelvi kutatások és a dialektológia (PDF 14 MB)

Bodó Csanád–Kocsis Zsuzsanna–Vargha Fruzsina Sára: A Budapesti Egyetemi Kollégiumi Korpusz. Elméleti és módszertani kérdések ………………………………………………………………………………..169
Kresztyankó Annamária: Etnicitáskonstrukciók a fiatalok nyelvi interakcióiban………………………178
Szabó Gergely: Obszcenitások és megítélésük hétköznapi társalgásokban és metadiskurzusokban……………………………………………………………………………………………………………………..186
Barabás Blanka: Gendersztereotípiák (de)konstruálása a nyelvhasználatban …………………………..195

 

KRESZTYANKÓ Annamária 2017 Cigány identitáskonstrukciók heterogenitása egyetemisták nyelvhasználatában, XI. Alkalmazott Nyelvészeti Doktoranduszkonferencia (PDF 645 KB)